Az EMKE-aluljáró terve 1966-ból

Ez a terv az Autó-Motor 1965. évi 2. számában jelent meg, január 21-én. A szöveg az eredeti cikk rövidített, de betûhelyes változata.

Megjegyzésem: a két kép az eredeti cikkben is fel van cserélve a szöveghez képest.


Gyalogos-aluljáró - az Emke-sarkon

...Mélyreható tanulmányok és hosszú ideje tartó vizsgálatok után határozat született a fõváros egyik legforgalmasabb csomópontja, a Nagykörút és a Rákóczi út keresztezõdésének kétszintes kialakítására.

A forgalomszámlálás adatai alapján a Nemzeti Színház és a sarki gyógyszertár közti gyalogátkelõhelyen óránként 12.000(!) gyalogos halad át. A többi átkelõhelyen is óránként 5-7000. Ez a roppant nagy gyalogosforgalom a földalatti vasút Blaha Lujza téri állomásának átadása után még tovább fog növekedni, mivel az állomáson az elõrebecslések szerint naponta mintegy 60.000 utas fordul meg.

A közlekedés szakemberei számba vették a gazdasági tényezõket, és megállapították, hogy a Nagykörútnak a Rákóczi út alá bújtatása mintegy 250 millió forint költséget igényelne. Ezzel szemben a késõbbiekben kétszintû keresztezõdéssé fejleszthetõ gyalogos aluljáró csupán 40 millió forintba kerülne. Ezért úgy határoztak, hogy most elsõ lépésként a gyalogos-aluljárót építik meg, és késõbb, ha a forgalom megkívánja (15-20 év múlva) alakítják ki a legmegfelelõbb kétszintû közúti keresztezõdést.

...Az intézkedést különösen sürgeti a földalatti Blaha Lujza téri állomásának az építése, valamint a Nemzeti Színház lebontása. A távlati fejlõdést figyelembe véve, ezen a csomóponton a közúti forgalom kétszintû kialakítása teljesen indokolt. A csomópont megoldására eddig már több változatot dolgoztak ki. Közülük a két legfontosabbat emeljük ki.
 

A késõbbiekben kialakításra kerülõ kétszintû megoldást szemléltetõ makett: a Nagykörútat a Rákóczi út alá bújtatnák.

Mindegyik változatnál azonos a földalatti utasainak a feljuttatása: a mélyállomásról mozgólépcsõ vezet a jelenlegi felszín alá, mintegy 3,5 méter mélységben kiépített elosztócsarnokba, amely az aluljáróval közvetlenül kapcsolatban áll. Ez a csarnok részben a Nemzeti Színház oldalbejárata, illetve a népszerû óra alatti területen épül majd meg.

Egyik elképzelés szerint a keresztezés alatt csupán gyalogaluljáró épülne: lépcsõlejárattal a négy sarkon, valamint a villamosmegállóknál. Szerkezeti megoldása olyan lenne, hogy késõbb a villamost az alatta építendõ alagútban, a Rákóczi út forgalmát pedig a körút fölé emelt pályán vezetnék át. Ez a megoldás is lehetõvé tenné a kisívû kanyarodást.

A másik elképzelés alapján a keresztezés alatt a gyalogaluljáró úgy épülne meg, hogy amikor késõbb a forgalom miatt már elkerülhetetlenül szükséges lesz, a körút teljes forgalmát (közút, villamos) a gyalogaluljáró alatti alagútba lehessen átvezetni.
 

A másik megoldás szerint a Rákóczi út forgalmát a Körút fölé emelt pályán vezetnék át. Ez a megoldás is lehetõvé tenné a kisívû bekanyarodást.

Az aluljáró tehát - anyagi lehetõségeink és a forgalmi igények figyelembevételével - két ütemben fog felépülni.

Az elsõ ütemben épülõ gyalogaluljáró lejáratai ugyancsak a négy sarkon és a villamosmegállóknál lesznek. Ezek a földalatti mozgólépcsõ csarnokához közvetlenül csatlakoznak majd. Szerkezetük kialakítása olyan lesz, hogy a forgalom fenntartása mellett, kétszintes keresztezõdéssé alakítható majd: a Nagykörutat a Rákóczi út alá bújtatva - tehát két szintben elkülönítve - vezetik át. A felszínen a kisívû kanyarodást az aluljáró lehetõvé teszi.

Ennek megfelelõen, a második ütemben épül majd meg az aluljáróhoz csatlakozó rámpa a Dohány, illetve a Népszínház utcáig, és a gyalogos aluljáró alatti alagútszakasz. A közúti villamosok megállója ez esetben a jelenlegi szint alatt mintegy nyolc méter mélyslgbe kerül, ahonnan az utasokat mozgólépcsõ hozza a felszínre. A Rákóczi út forgalma az építkezések korán természetesen érintetlenül marad majd a jelenlegi szinten.

Mindkét változatnál nagy gondot jelent a közmûvek áthelyezése és átépítése, valamint az építkezés alatt a forgalom fenntartása is.

...A végleges kialakítás tervei még az idén elkészülnek. A kivitelezés pedig elõreláthatólag 1966-ban veszi kezdetét...

 

Autó-Motor, 1965. 2. szám (I. 21.)

Vissza a főlapra
Készítette: Horváth János