Füttyös Pepi, a jótét lélek

Füttyös Pepi a környék színfoltja volt a hatvanas években. Már nem tudom, ő volt-e az igazi, vagy csak a nagy előd neve ragadt rá, de az biztos, hogy jelenség volt. Senki nem tudta, merre lakik, miből él, mitől olyan, amilyen, nem is kérdezték, nem is érdekelt talán senkit, meg nem is volt akkoriban szokás más felől érdeklődni. Így szokták meg, így szerették. Sokan inkább a "fütyülős bolond" névvel illették, mert képtelen volt csendesen végigmenni az utcán. Nem, ő nem beszélt, talán senki sem hallott tőle soha egy szót sem, ő fütyült. Hosszan és erősen, általában teljesen zagyva dolgokat, de szinte állandóan. Ha meg éppen nem fütyörészett valamiért, a kerítéseket zenéltette a mindig magánál hordott félméteres bottal, vagy a fiatal nőket macerálta, igaz, ezt is elnézték neki valamiért. Persze nem mindig.

Akkoriban jött divatba a nőknél a nagyon rövid ruha. Vékony pántok tartották fölül, alul meg éppen csak a "kényesebb" részeket takarta, a legtöbb alól még a bugyi is ki-kivillant időnként. Füttyös Pepi elemében érezhette magát. Addig ugyanis, ha szembe jött vele egy fiatal nő, egész egyszerűen a bottal megemelte a szoknyáját, de csak annyira, hogy éppen látszódhasson valami. Ez őt, úgy látszik, megnyugtatta. Most viszont nem volt többé szüksége erre a segédeszközre: a mindenki által is látható részek elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy tettleg ne működjön közre a látvány érdekében. Egyszer azonban mégis túllőtt a célon, és pechjére a hölgy barátja néhány méterről szemtanúja volt az eseményeknek. Kérdőre vonta Pepit, aki az elmebetegekre jellemző bárgyú mosollyal nem értette a dolgot. A barát viszont úgy döntött, most nem megy el szó nélkül az eset mellett, vagy talán a helyi sajátosságokkal nem volt tisztában, lényeg, hogy kiosztott néhány jól irányzott ütést, amúgy hirtelen felindulásból. Pepit a mentő szedte össze.

Ekkortájt szivárgott be az országba egy újfajta játékőrület is, a tiki-taki. Hozzám hasonlóan idősebbek még emlékezhetnek erre a jószágra: két műanyaggolyó, madzaggal összekötve. A spárga közepén egy kulcskarika, ezt megfogva lehetett működésbe hozni a golyók összeütése által, majd erős le-fel mozdulatokkal indult be az igazi hanghatás, amikoris a golyók lent is, fönt is összecsapódtak. Igen könnyű volt elrontani a kényes egyensúlyi helyzetet, ilyenkor mindegy volt a játékszernek, hogy csukló, ujj, vagy a társ keze esett a golyók útjába. Az utcákon megszaporodtak a begipszelt kezű játékosok.

Történt egyszer, hogy három-négy kissrác éppen akkor próbálta ki egyikük út játékszerét, amikor Pepit hazaengedték a kórházból. A gyerekek a Lehel utca és Dózsa György út sarkán tiki-takiztak, ott, ahol a régen rendőrtoronyként funkcionáló építmény magasodott a sarkon. Rendőr már évek óta nem teljesített benne szolgálatot, az elektromos részeket már széthordta a környék érdeklődőbb lakossága, az üvegei rég kitörtek, de a kacsalábon álló betontorony még tartotta magát, a környékbeli gyerekek legnagyobb örömére.

Az egyik kis játékosnak alighanem először lehetett a kezében ilyen szerkezet, nem is nagyon indult be neki a gépezet, csak "alapjáraton" működtette, mígnem egyszer sikerült a golyóknak legyőzni a gravitációt, és a lendület a kisfiú keze fölé vitte őket. Ezen aztán annyira elcsodálkozott, vagy inkább megijedt, hogy azonmód el is engedte a madzagot.

A játékszer használójánál jobban ismerhette a fizikai törvényeket. Miután megszabadult attól a bizonyos fix ponttól, aminél fogva akár a világot is ki lehet mozdítani sarkából, önálló röppályára állt. Kicsit ugyan excentrikusan forgott képzeletbeli tömegközéppontja körül, de töretlen ívvel közeledett a trolivezetékek felé, majd az ív tetőpontjáról leszálló ágba kapcsolva végül úgy landolt a dupla vezetéken, hogy az egyik golyó a jobb vezeték jobb oldalán, a másik a bal vezeték bal oldalán kívánkozott a macskaköves úttest felé. Ebben akadályozta meg őket az összekötő spagi, amely viszont felfeküdt a vezetékekre, méghozzá körülbelül a közepén, tehát egyensúlyi helyzetet biztosítva a játékszer fekvésének.

A srácok egy kicsit megriadtak. Most hogy veszik le onnan? Az persze eszükbe se jutott, hogy a vezetékek feszültség alatt vannak, ilyesmiről az ő korukban még nemigen hall az ember. A hat méter magasság az hat méter magasság, egyikük sem ért fel ilyen magasra, még hokedliról sem. Viszont közeledett a Váci út felől a 75-ös csuklós troli. Vezetője észrevette, hogy valami lóg a vezetéken, le is fékezett a nagy járművel, kiszállt, és ő is kicsit tanácstalanul nézegette a még kissé lengő tiki-takit. A bűnöst kereste. A gyerekek viszont akkor már - alighanem a megtorlástól tartva - a rendőrtorony mélyén lapultak.

A trolivezető előkotorta járművéből azt a hosszú, összecsukható botot, aminek fémhurkos végével az áramszedőket szokta lehúzni a vezetékről, de neki az is eszébe jutott, hogy odafönt 550 volt egyenáram is tartózkodik, és inkább nem mert a vassal a vezetékek közé férkőzni. Akkor ért oda Füttyös Pepi barátunk, szeme körül még mindig szolid, lila díszítéssel. Neki nem voltak a trolivezetőhöz hasonló fenntartásai a villanyárammal szemben, vagy talán nem is volt tudatában a veszélynek. Kikapta az öreg kezéből a hosszú botot, egészen szokatlan módon megszólalt, és mindenkit két méterrel hátrább parancsolt, majd óvatosan beakasztotta a kampót a tiki-taki madzagjának fémkarikájába. Megemelte az egészet, magasan a vezetékek fölé, majd amikor a két golyó bágyadt csattanással végre találkozott egymással, kihúzta az egész szerkezetet a vezetékek közül. A nép ámulva figyelte.

- Ember, maga nem normális...! - háborgott a vezető - És ha agyonvágja az áram? Pepi mosolygott, és miközben a bottal a toronyban tartózkodó megszeppent tulajdonosnak felnyújtotta a játékot a törött ablakon keresztül, kisebbfajta magyarázatot is adott: Ez sem veszélyesebb, mint a tátrai trolibuszon 1906-ban a feszültség alatti macskacsere!

Utolsó mondatát a túlnyomó többség értetlen elképedéssel hallgatta. (Nekik fogalmuk sem volt arról, amit én is csak jóval később olvastam egy ilyesmivel is foglalkozó könyvben, hogy a századelőn a Poprád és Tátrafüred között közlekedő trolibuszon csak egy kettős felsővezeték volt a vonalon, és a merev vezetéken guruló áramszedő kocsijaikat, a "futómacskát", amit kábel kapcsolt össze a vezető előtti műszerfallal, az egymással találkozó trolibuszok kicserélték. Egyszerűen kihúzták a műszerfalból a botot, amiben a kábel végződött, és a másikat dugták a helyére.)

Ezzel Pepi részéről le is volt tudva az ügy, s miután az elképedt trolisnak visszaadta a gondosan összehajtogatott botot, elővette a saját kedvenc félméteresét, és távozott. Elmenőben a környéken álló hölgyeknek gyengéden megemelte a szoknyáját, és csakhamar már csak ködbe vesző fütyörészés emlékeztetett cselekedetére. Akkor látták a környéken utoljára. Lehet, hogy a veréstől félig-meddig megjavult?...