Trolibusz felsővezeték 2.

Az előbbiekben leírt vezetékrendszerben a legnagyobb mechanikus igénybevételt kétséget kizáróan a váltóknak és a keresztezéseknek kell elviselniük. Ezen túlmenően a keresztezési testek különböző polaritású munkavezetékeken keresztüli átmenetet biztosítanak, ezért elektromos kiszigetelésük mindenhol indokolt. A továbbiakban a szigetelések elektromos kapcsolásával fogok foglalkozni.


Váltók, összeágazások keresztezési pontja vker0.gif Váltók és összeágazások esetében egy helyen keresztezik egymást a különböző polaritású munkavezetékek, így itt szükséges szigeteléseket beépíteni a felsővezeték-hálózatba. Az elektromos állítású váltók esetében az esetek többségében a nem állított irány vezetéke van kiszigetelve, tehát ez az irány cseng. A beépített 20o-os keresztezési testek előtt és mögött ebben az irányban a csövezésbe egy-egy szigetelőpálca kerül beépítésre, az efölött megszakítatlanul átvezetett munkavezeték pedig gumitömlős szigetelést kap. A keresztezési testen tehát a hozzá képest "másik" munkavezeték polaritása "él" a csengő irányban, a nem csengő irányban pedig folyamatos áramellátást biztosít ez a felépítés, így alkalmas a közvetlen állítású váltókon az állított irányban menetárammal való áthaladásra.

Összeágazások kivitelezésénél általában a ritkábban járt irányban, illetőleg a kedvezőbb forgalmi helyzetben levő (pl. "Elsőbbségadás kötelező" táblánál az elsőbbséggel rendelkező) jármű irányában építik be a szigeteléseket.


Egyszerű merőleges vezetékkereszt trvez1.gif A keresztezések legegyszerűbb esetében a két trolibusz felsővezeték merőlegesen keresztezi egymást. Az egyik (a képen a velünk párhuzamos, a rajzon a 2-es) irány nincs kiszigetelve, ebben az irányban tehát menetárammal lehet áthaladni. A másik irány alácsövezésébe vezetékenként 3, tehát összesen 6 db szigetelőpálca van beépítve: a keresztezés előtt, a vezetékek között, és a keresztezés mögött. Ebben az irányban haladva a keresztezés cseng.

A képen jól láthatóak a munkavezetékek gumitömlős szigetelései, valamint a keresztezési testeket tartó sodronyháló a felfüggesztő pálcákkal. A keresztezés előtt és mögött a nyolcszálas tartóhálóra a munkavezetékek merev rendszerű felfüggesztőkkel vannak szerelve, ezek biztosítják a keresztezési testekhez képest a munkavezetékek pontos helyét, és egymással bezárt szögét.
(Nefelejcs utca - István utca, 74/78-as keresztezése)


Azonos irányú, ferde vezetékkereszt azonos táplálási szakaszban trvez2.gif Azonos irányú, ferde szögű vezetékkeresztezések esetében - amennyiben a két irány azonos táplálási szakaszban van - négy szigetelőpálca beépítése szükséges. Ilyenkor a keresztezés elején és végén levő keresztezési testeknél kell szigetelést létesíteni, ott, ahol jobb és bal vezetékek keresztezik egymást. A két középső keresztezési testnél bal-bal, illetve jobb-jobb munkavezetékek találkoznak, így itt nincs feszültségkülönbség. A rajzon a 2-es (a képen a "vízszintesebb") irány nem cseng, az 1-es irány két rövidet cseng, köztük viszonylag hosszú szünettel.

A képen a két gumitömlős szigetelésen kívül jól látható az a két, U-alakú vezetékátkötés, amely a csövezés fölött megszakítás nélkül átvitt munkavezetékek közötti elektromos kapcsolatot biztosítja.
(Örs vezér tere, 81/82-es keresztezése)


Azonos irányú, ferde vezetékkereszt eltérő táplálási szakaszban Ha a keresztezés két iránya eltérő táplálási szakaszhoz tartozik, a merőleges keresztezésnél leírtakat lehet alkalmazni, tehát összesen hat szigetelőpálca beépítése szükséges. Ebben az esetben a munkavezetékek között elhelyezkedő szigetelőpálcák hossza nem elegendő, ezért a ferde szögű keresztezéseknél a két munkavezeték közötti szakaszon még áramvezető alácsövezés is beépítésre kerül. Az utóbbi esetben pedig az előbb látott U-alakú vezetékátkötések - értelemszerűen - elmaradnak. A kiszigetelt irányban a keresztezés a bezárt szögtől - illetve a "nem csengő" irány két munkavezetéke közötti elhelyezkedésüktől - függően hosszan, vagy kétszer cseng.
(Rottenbiller utca - Wesselényi utca, 73-76/74-es keresztezése)


Ferde szembekereszt (polaritásváltós) trvez3.gif Ferde szembekeresztezések esetében - amennyiben a két irány azonos táplálási szakaszban van - szintén négy szigetelőpálcával megoldható a kiszigetelés, azonban most a két középső keresztezési testnél találkoznak a különböző polaritású vezetékek. A rajzon a 2-es (a képen a függőleges) irány nem cseng, az 1-es irány pedig vagy hosszan, vagy két rövidet cseng, köztük nagyon rövid szünettel. Ilyenkor azonban a két csengés között fordított polaritású a létrejött táplálás a rajzon piros nyíllal jelölt ponton!

Fordított polaritású (pontosabban: polaritásváltós) keresztezéseken a kiszigetelt irányban nem ZIU típusú trolibusszal közlekedve szigorúan tilos menettel áthaladni, mivel ez a jármű elektromos berendezéseinek, kondenzátortelepének, esetleg félvezetőinek súlyos károsodását is okozhatja!

 

Természetesen minden olyan helyen, ahol a munkavezeték áramellátása megszakad (szigetelt vezetékkereszt, szakaszszigetelő, stb.) minden trolibusszal kikapcsolt menetárammal kell áthaladni, hogy nagy áramú elektromos ívek ne alakulhassanak ki. A ZIU trolibuszok nem polaritásérzékenyek, így azoknál a szikrázáson kívül más kár nemigen léphet fel (esetleg lekapcsol a kocsi túláramvédelme). Azonban a korszerű trolibuszok nem alkalmasak fordított polaritású vezetéken (úgynevezett "helytelen vezetéken") való közlekedésre több okból sem. Az egyik a már említett kondenzátortelep. A másik pedig az, hogy energiavisszatápláló villamosfékjük következtében a pozitív pólus a bal, a negatív a jobb áramszedő kell, hogy legyen, minden esetben. Ilyen kocsival bármilyen(!) csengő keresztezés alatt fékezni csak abban az esetben szabad, ha ki van kapcsolva a villamosfék-üzemmód, illetve a "váltót nem állít" gomb használatával a villamosfékezéskor a vontatómotor generátorüzemében táplált elektromos energiát a fékellenállások emésztik fel, így visszatáplálás nincsen.

 

(Izabella utca - Szondi utca, 73/76-os keresztezése)


trvez4.gif A polaritásváltás elkerülésére korrekt esetben 8 szigetelőpálca beépítése szükséges. Az ábrázolt megoldás azonban csak azonos táplálási szakaszban levő vezetékek keresztezésénél alkalmazható. Mint látható, itt a két középső keresztezési test minden egyéb vezetéktől teljesen el van szigetelve, tehát feszültségmentes. Az első és hátsó keresztezési testeken azonos polaritású munkavezetékek találkoznak, így ezek szigetelése nem szükséges.

Az ilyen módon megépített keresztezés mindkét irány számára egyszer cseng. A keresztezés alatt - indokolt esetben - villamos visszatápláló fékezés is lehetséges, ebben az esetben erős ívhúzás tapasztalható, de egyéb szerkezeti károsodást nem okoz.

Ez a kiszigetelési mód egyszerűbben 6 szigetelőpálcával is megvalósítható: az egyik irány egyik vezetékébe nem szükséges a két szigetelőpálca beépítése.
(Baross utca - Mária utca, 83-as keresztezése.)


Ekvipotenciális, ferde vezetékkereszt trvez5.gif A mindkét irányból kiszigetelt, feszültségmentes kereszteződés az a típus, amelyik a leggyakoribb a trolibusz felsővezeték-hálózaton. Ehhez a megoldáshoz is 8 szigetelőpálca szükséges, ám azok minden irányból a keresztezési négyszög előtt vannak beépítve. Eltérő táplálási szakaszhoz tartozó vezetékek esetén is alkalmazható. A keresztezés mindkét irányból hosszan cseng.

A gyakorlatban az egyik irány szigetelőpálcái rejtett szakaszszigetőként kerülnek beépítésre. Ebben az irányban - mint már láttuk - a csövezés feletti munkavezetékek elektromosan is "megszakadnak", ezért a tápáram-ellátást ebben az irányban a keresztezés felett elvezetett, a munkavezetékhez kapcsolódó kábelek biztosítják a keresztezés mögötti vezetékszakasznak, mint az a képen is látható.

A megoldás érdekessége - és egyben legfőbb hátránya -, hogy a négy keresztezési test csak a munkavezetékektől (mindegyiktől) van elszigetelve, egymástól nem. Így a létrejött négyszög elektromosan ekvipotenciális pontnak tekintendő. Emiatt az ilyen keresztezések alatt az áramvisszatápláló villamos fékezés szigorúan tilos!

 

Mivel a négy keresztezési test, és az azokat összekötő csövezés áramvezető anyagból készült, a keresztezési négyszögben a két áramszedő (amelyek különböző polaritásúak áramvisszatermelő fékezéskor) "zárlatba fut", ezáltal súlyosan károsíthatja a jármű elektromos berendezéseit!

 

(Stefánia út - Ifjúság útja, 75/77 kettős önkeresztezése)


trvez5a.gif Az előbbi megoldás legnagyobb hátrányát 12 szigetelő pálca beépítésével lehet megvalósítani. Mint a rajzon látható, itt már nem csak a keresztezési négyszögön kívül, hanem a négy keresztezési test között is vannak szigetelőpálcák. Elektromosan így a keresztezés szintén feszültségmentes, ám nem ekvipotenciális pont, hanem négy különálló, egymástól is elszigetelt részből áll. Ez a keresztezés is mindkét irányból hosszan cseng.

A megoldás előnye, hogy a keresztezés alatt - indokolt esetben - lehetséges villamos visszatápláló fékezés is, hiszen itt már nem kerülhet "zárlatba" a két áramszedő.

Ezt a fajta keresztezés-megoldást eddig még nem alkalmazzák, folyamatos elterjedése azonban kívánatos, és várható.


Vissza a főlapra 1. rész: A trolivezeték elemei Fényképmelléklet